Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Trưởng phòng Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN Ha Noi 17/01/2019
2 Trưởng phòng Nghiên cứu Thị trường & Thúc đẩy Bán KHDN Ha Noi 17/01/2019
3 Trưởng phòng thi hành án - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề Ha Noi
Ho Chi Minh
08/01/2019
4 Trưởng phòng tố tụng - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề Ha Noi
Ho Chi Minh
08/01/2019
5 Trưởng phòng Thu giữ Bất động sản - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề Ha Noi
Ho Chi Minh
08/01/2019
6 Trưởng Phòng Thiết Kế Nội Dung & Giải Pháp Đào Tạo Ha Noi 04/01/2019
7 Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị Ha Noi 02/01/2019
8 Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Ha Noi
Lao Cai
Son La
Ninh Binh
Tay Ninh
...
02/01/2019
9 Giám Đốc Ban Nghiên Cứu & Phát Triển Chính Sách Nguồn Nhân Lực Ha Noi 02/01/2019
10 Giám Đốc Trung Tâm Quản Trị Chất Lượng & Hiệu Suất Lao Động Ha Noi 02/01/2019
11 Trưởng phòng Nghiên cứu & Xây dựng Chính sách Nhân sự Ha Noi 02/01/2019
12 Trưởng phòng Định biên & Định mức Lao động Ha Noi 02/01/2019
13 Trưởng phòng Phát triển Tổ chức Ha Noi 02/01/2019
14 Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Son La
Vinh Long
Nam Dinh
16/01/2019
15 Giám đốc Phòng giao dịch Ha Noi
Tuyen Quang
Tien Giang
11/01/2019
16 Trưởng phòng Thẩm định Binh Thuan 16/01/2019
17 Trường phòng Phát triển Thị trường & KHCN - Khối Ngân hàng Bán lẻ Ha Noi 02/01/2019
18 Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Ha Noi
Ho Chi Minh
Vinh Phuc
Quang Nam
11/01/2019
19 Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Ninh Binh
Kien Giang
Hung Yen
02/01/2019
20 Chuyên viên Chính sách Tín dụng Ha Noi 17/01/2019
Facebook http://facebook.com/TuyendungSHB
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.