Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Thanh Hoa 28/06/2019
2 Chuyên viên thẩm định tổng hợp cấp 1 - Trung tâm Mua sắm Ha Noi 23/07/2019
3 Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ Cấp Cao - TT Kinh doanh Ngoại tệ Ha Noi 22/07/2019
4 Chuyên viên thu giữ động sản - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề Ha Noi
Ho Chi Minh
22/07/2019
5 Chuyên viên Thi hành án Ha Noi 22/07/2019
6 Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Thanh Hoa
DakLak
Dong Nai
Dong Thap
Tien Giang
...
22/07/2019
7 Chuyên viên Pháp chế Xử lý nợ - Trung tâm hỗ trợ vận hành - Ban Quản lý và xử lý nợ có vấn đề Ha Noi 22/07/2019
8 Chuyên viên thu giữ bất động sản - Trung tâm Xử lý nợ tại Miền Trung Da Nang 22/07/2019
9 Chuyên viên Ứng dụng Công nghệ Đào tạo Cao cấp Ha Noi 22/07/2019
10 Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản - Khu vực Miền Trung DakLak
Binh Dinh
Khanh Hoa
Gia Lai
Binh Thuan
...
19/07/2019
11 Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản - Khu vực Miền Bắc Ha Noi
Lao Cai
Son La
Hai Phong
Quang Ninh
...
19/07/2019
12 Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản - Khu vực Miền Nam Dong Thap
Can Tho
Kien Giang
Ca Mau
Soc Trang
19/07/2019
13 Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng Ha Noi 19/07/2019
14 Chuyên viên Thẩm định Văn bản Cấp 2 - Ban Pháp chế SHB Ha Noi 19/07/2019
15 Trưởng phòng Định biên & Định mức Lao động Ha Noi 19/07/2019
16 Trưởng phòng Nghiên cứu & Xây dựng Chính sách Nhân sự Ha Noi 19/07/2019
17 Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Thanh Hoa 19/07/2019
18 Trưởng phòng Thẩm định DakLak
Binh Thuan
19/07/2019
19 Phó Giám đốc Ban Kế hoạch Kinh doanh - Khối Quản lý Tài chính Kế toán Ha Noi 19/07/2019
20 Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị Ha Noi 19/07/2019
Facebook http://facebook.com/TuyendungSHB
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.