Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Lao Cai
Ninh Binh
Tay Ninh
14/11/2019
2 Trưởng phòng Thẩm định DakLak 14/11/2019
3 Chuyên viên Hành chính tổng hợp Tien Giang 14/11/2019
4 Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng Thanh Hoa 14/11/2019
5 Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Ha Noi
Ho Chi Minh
Thai Binh
Ha Nam
13/11/2019
6 Chuyên viên Chính sách Tín dụng Khách hàng doanh nghiệp cấp 2 Ha Noi 13/11/2019
7 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực HN) Ha Noi 13/11/2019
8 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc) Lao Cai
Hai Phong
Quang Ninh
Vinh Phuc
Bac Ninh
...
13/11/2019
9 Chuyên viên Quản trị Nợ địa bàn - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề Lang Son
Quang Ninh
Thua Thien Hue
Vinh Phuc
12/11/2019
10 Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản - Khu vực Miền Bắc Ha Noi
Lao Cai
Son La
Hai Phong
Quang Ninh
...
12/11/2019
11 Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản - Khu vực Miền Trung DakLak
Binh Dinh
Khanh Hoa
Gia Lai
Binh Thuan
...
12/11/2019
12 Chuyên viên Đầu tư cao cấp - Ban Tư vấn và đầu tư Tài chính - Khối Ngân hàng đầu tư Ha Noi 11/11/2019
13 Chuyên viên cao cấp Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - Ban Tư vấn và Đầu tư tài chính - Khối Ngân hàng đầu tư Ha Noi 11/11/2019
14 Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Hai Phong
Thanh Hoa
Ha Tinh
11/11/2019
15 Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Lao Cai
Ninh Binh
Vinh Phuc
Hung Yen
Ha Nam
11/11/2019
16 Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung) Thanh Hoa
Quang Nam
11/11/2019
17 Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Ca Mau 11/11/2019
18 Chuyên viên Marketing Vientiane 08/11/2019
19 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vientiane
Champasak
Savannakhet
08/11/2019
20 Chuyên viên Công nghệ Thông tin Vientiane
Savannakhet
08/11/2019
Facebook http://facebook.com/TuyendungSHB

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.