Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên cao cấp Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - Ban Tư vấn và Đầu tư tài chính - Khối Ngân hàng đầu tư

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Competitive
  • Securities, Banking, Finance / Investment
  • 10/11/2019

Job Description

- Lập, nhận và thực hiện kế hoạch kinh doanh do Trưởng phòng giao

- Thiết lập hệ thống khách hàng và đối tác. Đánh giá, xác định được các nhu cầu tư vấn của khách hàng và đối tác để thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn: đầu tư, M&A, tái cấu trúc doanh nghiệp, tài chính, thu xếp vốn, quản trị

- Phân tích, đánh giá, lên phương án tư vấn cho khách hàng với các dịch vụ tư vấn: đầu tư, M&A, tái cấu trúc doanh nghiệp, tài chính, thu xếp vốn, quản trị

- Nghiên cứu thị trường, đề xuất, xây dựng các sản phẩm dịch vụ tư vấn phù hợp với hiện tại và xu hướng hoạt động của thị trường tài chính Việt Nam và quốc tế.

- Thực hiện các công việc khác phù hợp với chức năng nhiệm vụ do cấp trên trực tiếp giao.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, chứng khoán, kinh tế đầu tư, kiểm toán, kế toán

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: tài chính quốc tế, đầu tư tài chính, ngân hàng

- Thiết lập model tài chính, định giá. Sử dụng Tiếng Anh trong công việc, tin học văn phòng (word, excel, power point)

- Am hiểu và vận dụng được các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư, M&A, thu xếp vốn

- Ưu tiên có chứng chỉ CFA, kinh nghiệm về: đầu tư, M&A, tư vấn tài chinh, thu xếp vốn tại các ngân hàng lớn, quỹ đầu tư, ngân hàng nước ngoài.

- Khả năng giao tiếp tốt, tư duy nhạy bén

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.