Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Đầu tư cao cấp - Ban Tư vấn và đầu tư Tài chính - Khối Ngân hàng đầu tư

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Competitive
  • Securities, Banking, Finance / Investment
  • 10/11/2019

Job Description

- Lập, nhận và thực hiện kế hoạch kinh doanh do trưởng phòng giao

- Thiết lập và xây dựng quan hệ khách hàng, đối tác. Thực hiện đánh giá, xác định được các nhu cầu về tài chính và khả năng của khách hàng

- Phân tích, đánh giá, lập phương án đầu tư các loại trái phiếu

- Quản lý, giám sát, đánh giá định kỳ, nhận biết rủi ro và phối hợp các bộ phận liên quan đưa ra các đề xuất, phương pháp, giải pháp giảm thiểu rủi ro đối với khoản đầu tư, danh mục đầu tư.

- Xây dựng các chính sách, quy đinh, quy trình liên quan đến mảng nghiệp vụ

- Thực hiện các công việc khác phù hợp với chức năng nhiệm vụ do cấp trên trực tiếp giao

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: đầu tư tài chính, ngân hàng hoặc tương tự

- Xây dựng, sử dụng tốt model tài chính, sử dụng tốt Tiếng Anh, tin học văn phòng (word, excel, power point)

- Am hiểu và vận dụng được các quy định của pháp luật trong các hoạt động đầu tư, tín dụng

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CFA, kinh nghiệm làm thẩm định tín dụng, đầu tư dự án, M&A

- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén, tư duy phân tích tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.