Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Kiến trúc ứng dụng - Trung tâm Phát triển, Khối CNTT

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network, Banking
 • 13/03/2020

Job Description

- Thực hiện lập trình ứng dụng theo tài liệu thiết kế kỹ thuật một cách chủ động

- Nắm vững các tiêu chuẩn về mã nguồn và quản lý mã nguồn để thực hiện kiểm soát, rà soát

- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy định về thiết kế để thực hiện xây dựng tài liệu kiến trúc kỹ thuật chi tiết

- Tham gia nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới phù hợp theo phân công

- Thực hiện đào tạo ứng dụng công nghệ theo phân công

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu đào tạo

Job Requirement

 • Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành CNTT/Điện tử viễn thông hoặc các ngành tương đương
 • Thành thạo tối thiểu 01 ngôn ngữ lập trình (.Net. Java, PL SQL,...)
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt; Kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản
 • Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng
 • Có kinh nghiệm tối thiếu 04 năm trong lĩnh vực CNTT
 • Trung thực, cẩn thận, có trách nghiệm và chủ động trong công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.