Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Nghiên cứu và Triển khai giải pháp - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network, Banking
 • 13/03/2020

Job Description

- Thực hiện theo dõi và báo cáo tiến độ triển khai các dự án được phân công theo đúng quy định

- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy định, quy trình quản lý dự án, đảm bảo tính tuân thủ

- Tham gia xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối

- Nghiên cứu, tìm hiểu giải pháp trên thị trường phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ

- Phối hợp, liên lạc và làm việc chặt chẽ với các đối tác, nhà thầu, các bên liên quan trong quá trình triển khai dự án

Job Requirement

 • Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/CNTT
 • Có kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng, quản lý dự án công nghệ thông tin
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt
 • Trình độ ngoại ngữ : Toeic từ 600 trở lên hoặc Ielts >= 5.5 hoặc các chứng chỉ tương đương
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Project, Visio
 • Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 01 năm tại các phòng ban nghiệp vụ trong Ngân hàng hoặc 01 năm tại các công ty phát triển phần mềm, các nhà thầu cung cấp giải pháp liên quan đến Tài chính, Ngân hàng, CNTT
 • Trung thực, cẩn thận, có trách nghiệm và chủ động trong công việc; Chịu được áp lực công việc cao.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.