Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển, Khối CNTT

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network, Banking
 • 13/03/2020

Job Description

- Nắm vững các quy định, quy trình phát triển phần mềm

- Hoàn thiện các tài liệu phân tích nghiệp vụ theo các biểu mẫu tuân thủ các quy định, quy trình trong công tác phát triển phần mềm

- Thực hiện kiểm thử chức năng phần mềm, lập báo cáo kiểm thử

- Hướng dẫn người sử dụng các chức năng của phần mềm được xây dựng, phối hợp làm rõ vướng mắc còn lại để hoàn thành yêu cầu được phân công

- Xây dựng báo cáo công tác triển khai phần mềm ứng dụng tại yêu cầu được phân công

- Thực hiện công việc hành chính, lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ tài liệu, văn bản đi/đến của Trung tâm

Job Requirement

 • Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành CNTT/Điện tử viễn thông/Tin học ứng dụng/Tin học kinh tế/Kinh tế/Tài chính ngân hàng
 • Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ Ngân hàng
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ/Phát triển phần mềm
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho Ngân hàng
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng
 • Trung thực, cẩn thận, có trách nghiệm và chủ động trong công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.