Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Phát triển phần mềm - Ban dự án triển khai giải pháp Core giao dịch NH Đầu tư

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Negotiable
  • IT - Software, Banking
  • 25/07/2020

Job Description

- Là thành viên tổ kỹ thuật BDA triển khai giải pháp Core giao dịch ngân hàng đầu tư tại SHB.

- Hỗ trợ đối tác trong các tác lập trình tích hợp hệ thống Core giao dịch ngân hàng đầu tư với các hệ thống khác của ngân hàng SHB

- Lập trình các chức năng theo phân công.

- Thực hiện xây dựng các tài liệu, quy trình hỗ trợ, vận hành hệ thống

- Phối hợp với các bộ phận/nhóm liên quan để xử lý lỗi theo quy trình/quy định Phát triển phần mềm/Triển khai dự án

- Thực hiện các công việc khác theo phân công

Job Requirement

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành CNTT/Tài chính ngân hàng

- Thành thạo tối thiểu 01 ngôn ngữ lập trình (.Net, Java, PL SQL,…)

- Thành thạo thao tác tối thiểu 01 hệ quản trị cơ sở dữ liệu.( Oracle, MS SQL server,..)

- Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ thiết kế, lập kế hoạch, …

- Có kỹ năng giao tiếp tốt

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, chịu áp lực công việc

- Trung thực, cẩn thận, có trách nghiệm và chủ động trong công việc

- Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh - Yêu cầu khả năng nghe, nói, đọc, viết tốt

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm phát triển hệ thống Core giao dịch chứng khoán, Trái phiếu doanh nghiệp hoặc các hệ thống phần mềm CNTT của Ngân hàng, công ty chứng khoán

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.