Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Phát triển phần mềm ứng dụng - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network, Banking
 • 13/03/2020

Job Description

- Hoàn thành lập trình ứng dụng theo chỉ dẫn

- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy định, quy trình trong công tác lập trình được giao

- Tham gia xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng theo quy trình

- Nghiên cứu, tìm hiểu công cụ lập trình, ứng dụng tự phát triển tại SHB.

Job Requirement

 • Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành CNTT mảng lập trình phần mềm ứng dụng
 • Thành thạo tối thiểu 01 ngôn ngữ lập trình (.Net, Java, PL SQL,...)
 • Thành thạo thao tác tối thiểu 01 hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực CNTT
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng
 • Trung thực, cẩn thận, có trách nghiệm và chủ động trong công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.