Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng – Mảng Báo cáo

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Negotiable
 • Banking, IT - Software, IT - Hardware / Network
 • 15/04/2019

Job Description

 • Chịu trách nhiệm Quản trị & vận hành mảng báo cáo đảm bảo các hệ thống ứng dụng báo cáo hoạt động liên tục, ổn định, bao gồm: Đảm bảo các báo cáo trên các hệ thống ứng dụng báo cáo luôn hoạt động liên tục và ổn định.
 • Trong phạm vi các hệ thống CNTT quản trị và vận hành, thực hiện các công việc sau:
 • Xây dựng/chỉnh sửa/nâng cấp các báo cáo được phân công theo quy trình, tài liệu hoặc hướng dẫn một cách độc lập, đề xuất các phương án thực hiện.
 • Xây dựng, sửa đổi các Quy định, Quy trình, Tài liệu hướng dẫn dưới sự hướng dẫn, định hướng của Cấp có thẩm quyền.
 • Thực hiện các công việc do lãnh đạo phân công.

Job Requirement

 • Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT/Toán tin/Hệ thống thông tin quản lý/Công nghệ phần mềm;
 • Trình độ ngoại ngữ: có khả năng đọc & hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật;
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn Quản trị phần mềm, xây dựng báo cáo trong ngành Ngân hàng;
 • Có kiến thức về CNTT trong ngành Ngân hàng – Tài chính;
 • Hiểu biết về các mảng nghiệp vụ trong Ngân hàng;
 • Thành thạo một trong số các CSDL: SQL Server, Oracle;
 • Thành thạo ngôn ngữ lập trình PL\SQL;
 • Thành thạo công cụ thiết kế báo cáo Crystal Report.
 • Có kỹ năng giao tiếp;
 • Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và chủ động trong công việc;

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.