Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đối tác KHDN Lớn

 • Ha Noi
 • Director
 • Negotiable
 • Banking, Executive management, Finance / Investment
 • 22/02/2019

Job Description

 • Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Khối KHDNL/Ban Lãnh đạo SHB về toàn bộ công tác, kết quả hoạt động của Trung tâm tại Khối KHDNL.
 • Kiểm soát toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Chỉ đạo và trực tiếp tham gia việc xây dựng kế hoạch công việc của Trung tâm hàng tháng/quý/bán niên/năm; Trực tiếp chỉ đạo, định hướng, giám sát, quản lý và điều hành việc thực hiện các hoạt động tại Trung tâm.
 • Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc Khối KHDNL/Ban Lãnh đạo SHB về các vấn đề liên quan đến phát triển KHDNL, đối tác KHDNL và các chính sách sản phẩm cho KHDNL.
 • Chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KHDNL của Trung tâm được giao/đăng ký kế hoạch.
 • Tổ chức thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Giám đốc Khối KHDNL/Ban Lãnh đạo SHB đối với hoạt động phát triển KHDNL, đối tác KHDNL và các chính sách sản phẩm cho KHDNL.
 • Bố trí, sắp xếp nguồn lực nội bộ hợp lý; Trực tiếp tham gia hoạt động đào tạo, phát triển nhân sự cho Trung tâm.
 • Phối hợp với các Trung tâm/Ban chức năng khác tại Khối KHDNL/Trụ sở chính nhằm quản lý, phát triển hoạt động kinh doanh mảng KHDNL trên toàn hệ thống.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Khối KHDNL/Ban Lãnh đạo SHB giao.

Job Requirement

 • Có trình độ từ đại học trở lên, tốt nghiệp tại các Trường Đại học công lập khối kinh tế/luật, hệ đào tạo chính quy. Ưu tiên những người có trình độ trên đại học và được đào tạo chuyên sâu về kinh tế, ngân hàng, tài chính.
 • Có kiến thức tốt về luật pháp, các quy định của Ngân hàng nhà nước.
 • Tối thiểu 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng Doanh nghiệp; hoặc
 • Tối thiểu 03 năm làm quản lý cấp Phòng nghiệp vụ Ngân hàng Doanh nghiệp trở lên; hoặc
 • Tối thiểu 02 năm vị trí tương đương Giám đốc Trung tâm nghiệp vụ Ngân hàng Doanh nghiệp.
 • Có kỹ năng thuyết minh, trình bày vấn đề tốt.
 • Có kỹ năng dẫn dắt và điều hành cả tập thể cán bộ của các phòng ban thuộc Trung tâm.
 • Có kỹ năng lập kế hoạch ngắn hạn/trung và dài hạn.
 • Có kỹ năng quản lý/ lãnh đạo.
 • Có kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.
 • Có kỹ năng tổ chức thực hiện công việc.
 • Có kỹ năng phát triển con người.
 • Có khả năng làm việc trong môi trường cường độ cao.
 • Chấp nhận đi công tác dài ngày.
 • Ngoại hình khá, giao tiếp tự tin phù hợp với đối tác là các Tổng Công ty/Tập đoàn lớn.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.