Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kiểm toán viên Công nghệ Thông tin - Trung tâm Kiểm toán Hoạt động Nghiệp vụ

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Negotiable
  • Accounting / Auditing / Tax, Banking
  • 25/07/2020

Job Description

-Thực hiện kiểm toán tại chỗ về hoạt động CNTT và các hoạt động có liên quan tại ĐVKD/đơn vị tại Trụ sở chính ngân hàng.

-Tổng hợp kết quả kiểm toán + kiến nghị kiểm toán gửi cấp có thẩm quyền. -  Đánh giá rủi ro về hoạt động CNTT: Thu thập hồ sơ, thông tin; Phân tích, đánh giá rủi ro; Tổng kết, phân loại rủi ro; Cảnh báo và tư vấn các biện pháp phát hiện, phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động CNTT và hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

-Tham gia ý kiến xây dựng các quy trình nghiệp vụ của ngân hàng.

Job Requirement

- Điều kiện: Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực CNTT, kiểm toán (ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các dự án core/ của Ngân hàng/ kiểm toán nghiệp vụ CNTT tại các TCTD) .

- Đại học chuyên ngành CNTT (Hình thức đào tạo chính quy, tốt nghiệp loại Khá trở lên) ưu tiên các ứng viên có văn bằng 2 Đại học kinh tế hoặc đã qua các khóa đào tạo về Kinh tế

- Ưu tiên nam, tuổi dưới 35

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.