Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Phó Tổng Giám Đốc Ngân hàng SHB Lào

  • Ha Noi, Vientiane, Ho Chi Minh
  • CEO
  • Negotiable
  • Banking, Executive management, Finance / Investment
  • 29/08/2020

Job Description

1. Tham mưu, hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành ngân hàng nói chung
2. Thay mặt Tổng Giám đốc chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh khi Tổng Giám đốc không có mặt tại ngân hàng 
3. Trực tiếp chỉ đạo và triển khai các công việc theo phân công, ủy quyền cụ thể

Job Requirement

1. Có khả năng triển khai, tổ chức, quản lý, kiểm soát, điều hành nhiều mảng hoạt động của ngân hàng; Có khả năng ứng phó linh hoạt, phù hợp với thực tế nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định và nguyên tắc cơ bản.
2. Có năng lực tổng hợp và phân tích thông tin từ nhiều nguồn để xây dựng các báo cáo tổng hợp, phân tích thị trường, kế hoạch kinh doanh...
3. Am hiểu sâu sắc các nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn của hoạt động ngân hàng nói chung, nghiệp vụ ngân quỹ và tín dụng nói riêng.
4. Nhạy bén với các dấu hiệu cảnh báo sớm để đề xuất điều chỉnh chiến lược, biện pháp xử lý kịp thời khi môi trường hoạt động thay đổi bất lợi hoặc chất lượng tín dụng của khách hàng suy giảm. 
5. Không chỉ giao tiếp, xây dựng quan hệ với khách hàng mà còn phải có khả năng dẫn dắt khách hàng
6. Chịu áp lực cao, làm việc với cường độ lớn trong thời gian kéo dài.
7. Trình độ Đại học trở lên. Ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.
8. Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trực tiếp về tín dụng hoặc 06 năm kinh nghiệm liên quan đến nghiệp vụ kinh tế (kế toán, kinh doanh, thương mại, quản lý dự án…). 
9. Ưu tiên những người có kinh nghiệm tại thị trường Lào, Campuchia

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.