Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Thẩm định tín dụng Chi nhánh Bình Định Bình Định 21/09/2017
2 Chuyên viên Thẩm định tín dụng Lâm Đồng 19/09/2017
3 Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng Hà Nội 15/09/2017
4 Chuyên viên Quản lý Kế hoạch Hà Nội 14/09/2017
5 Trưởng phòng/ Phó Phòng Phòng Thẩm định Bắc Ninh 06/09/2017
6 Trưởng phòng KHDN Long An 06/09/2017
7 Giám đốc phòng giao dịch Hà Nội
Lào Cai
Nghệ An
Đà Nẵng
01/09/2017
8 TP/PTP PT Khách hàng cá nhân Hồ Chí Minh 01/09/2017
9 Chuyên viên nhân sự - Chi nhánh SHB Bình Định 01/09/2017
10 Trưởng/Phó phòng Phụ trách Phòng KTNB tại Đơn vị kinh doanh (Lạng Sơn) Lạng Sơn 01/09/2017
11 Kiểm toán viên (Kiểm toán nội bộ) tại Đơn vị kinh doanh Lạng Sơn
Tuyên Quang
Ninh Bình
Tây Ninh
Hà Nam
01/09/2017
12 Giám đốc Trung tâm thu nợ - CÔNG TY TÀI CHÍNH SHB FC Hà Nội 29/08/2017
13 Giám đốc Trung tâm Vận hành - CÔNG TY TÀI CHÍNH SHB FC Hà Nội 29/08/2017
14 Giám đốc Trung tâm Quản lý rủi ro - CÔNG TY TÀI CHÍNH SHB FC Hà Nội 29/08/2017
15 Giám đốc Trung tâm Marketing - CÔNG TY TÀI CHÍNH SHB FC Hà Nội 29/08/2017
16 Giám đốc Trung tâm phát triển kinh doanh - CÔNG TY TÀI CHÍNH SHB FC Hà Nội 29/08/2017
17 Giám đốc Trung tâm phát triển sản phẩm - CÔNG TY TÀI CHÍNH SHB FC Hà Nội 29/08/2017
18 Giám đốc Ban Pháp chế - CÔNG TY TÀI CHÍNH SHB FC Hà Nội 29/08/2017
19 Giám đốc Ban Hành chính Nhân sự - CÔNG TY TÀI CHÍNH SHB FC Hà Nội 29/08/2017
20 Chuyên viên Quản lý tài chính Hà Nội 09/08/2017

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.