Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Kế toán nội bộ - Ban kế toán Hà Nội 15/10/2019
2 Chuyên viên cao cấp Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - Ban Tư vấn và Đầu tư tài chính - Khối Ngân hàng đầu tư Hà Nội 10/10/2019
3 Chuyên viên cao cấp Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - Ban Tư vấn và Đầu tư tài chính - Khối Ngân hàng đầu tư Hà Nội 10/10/2019
4 Chuyên viên Đầu tư cao cấp - Ban Tư vấn và đầu tư Tài chính - Khối Ngân hàng đầu tư Hà Nội 10/10/2019
5 Chuyên viên Quản trị Vận hành Hạ tầng, mạng cấp 1 Hà Nội 07/10/2019
6 Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Thẻ Hà Nội 07/10/2019
7 Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Ebanking Hà Nội 07/10/2019
8 Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Ebanking Hà Nội 07/10/2019
9 Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành ứng dụng hệ thống CoreBank Hà Nội 07/10/2019
10 Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống cấp 1 - mảng quản trị các dịch vụ trên nền tảng HĐH Linux/AIX Hà Nội 07/10/2019
11 Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống cấp 1 – mảng quản trị các dịch vụ trên nền tảng HĐH Windows Server Hà Nội 07/10/2019
12 Giám đốc Phòng giao dịch Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
07/10/2019
13 Chuyên viên Thanh toán Quốc tế (Làm việc tại ĐVKD) Hà Nội 04/10/2019
14 Chuyên viên Giám sát an ninh hệ thống CNTT - Trung tâm An toàn bảo mật - Khối CNTT Hà Nội 04/10/2019
15 Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT Hà Nội 03/10/2019
16 Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh - Khối Quản lý Tài chính Kế toán Hà Nội 03/10/2019
17 Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thanh khoản - Ban ALM Hà Nội 03/10/2019
18 Chuyên viên Tài chính Quản trị - Khối Kinh doanh Vốn & Thị trường Tài chính Hà Nội 03/10/2019
19 Chuyên viên Tài chính Quản trị Xử lý nợ - Ban Tài chính Quản trị Hà Nội 03/10/2019
20 Chuyên viên Tài chính Quản trị toàn hàng - Ban Tài chính Quản trị Hà Nội 03/10/2019
Facebook http://facebook.com/TuyendungSHB

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.