Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Chuyên viên Tuyển dụng và Phát triển nhân sự cấp 3

  • Hà Nội
  • Nhân viên
  • Lương thỏa thuận
  • Nhân sự, Ngân hàng
  • Ban PTNNL - Khối Quản trị & phát triển nhân sự
  • 2
  • 16/07/2018

Mô Tả Công Việc

1. CV tuyển dụng và Phát triển nhân sự cấp 3 là chức danh chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ mang tính chất tham mưu, đề xuất nghiệp vụ tuyển dụng và phát triển nhân sự.

2. Ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chuyên viên cấp thấp hơn,Chuyên viên cấp 3 phải có khả năng: 

- Tiếp nhận và tạo nguồn các vị trí quản lý cấp cao và chuyên gia.

- Tham gia tập huấn, đào tạo nghiệp vụ Tuyển dụng và Phát triển nhân sự toàn hệ thống.

- Chủ trì tham mưu,phân tích để đưa ra các giải pháp thực hiện tối ưu liên quan đến nghiệp vụ.

- Tham gia vào các dự án, chương trình kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ và hiệu quả công tác tuyển dụng và phát triển nhân sự.

Yêu Cầu Công Việc

1. Chủ trì nghiêm cứu, xây dựng khung nội dung các quy trình/ quy định/ chính sách/ cơ chế tuyển dụng và phát triển nhân sự có tầm ảnh hưởng phạm vi toàn hệ thống đảm bảo đúng quy định SHB và pháp luật hiện hành.

2.Kiểm soát được các nội dung Dự thảo quy trình/ quy định/ chính sách/ cơ chế tuyển dụng và phát triển nhân sự, phát hiện được bất cập, rủi ro đảm bảo các nội dung phù hợp quy định SHB và pháp luật hiện hành.

3. Chủ trì tổ chức triển khai hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các cơ chế chính  sách, quy trình, quy định đã ban hành đảm bảo tính tuân thủ, kịp thời phát hiện các vi phạm quy trình chuyên môn nghiệp vụ.

4. Chủ trì triển khai chương trình khảo sát, phân tích về nghiệp vụ tuyển dụng và phát triển nhân sự top 5 Tổ chức tín dụng, ngân hàng trên thị trường để đề xuất được chính sách phù hợp tại SHB.

5. Cập nhật, dự báo được xu hướng phát triển mới trên thị trường trong nước/ quốc tế để kịp thời đề xuất giải pháp điều chỉnh phù hợp tại SHB về các chính sách có liên quan đến công tác tuyển dụng và phát triển nhân sự.

6. Có đề xuất về biện pháp tạo nguồn, xây dựng được mạng lưới, phát triển các kênh tuyển dụng phù hợp đối với từng địa bàn vị trí tuyển dụng; đàm phán được các hợp đồng dịch vụ tuyển dụng nhân sự để có thể tìm kiếm và tạo được cơ sở dữ liệu ứng viên nhân sự quản lý cấp cao, chuyên gia có chất lượng, mang lại lợi ích cho ngân hàng.

7. Kiểm soát các công việc phát sinh hàng ngày của chuyên viên cấp dưới theo mảng nghiệp vụ được phân công quản lý.

8. Phát hiện các bất cập, rủi ro cần điều chỉnh trong quá trình thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng và phát triển nhân sự và có tham vấn, cảnh cáo, đề xuất được hướng xử lý các tình huống/ nhiệm vụ phức tạp, chưa có tiền lệ trong công tác tuyển dụng và phát triển nhân sự và rút ra các quy luật, xây dựng được các nguyên tắc, giải pháp để hướng dẫn xử lý trong toàn hệ thống.

9. Làm được báo cáo, phân tích, đề xuất, đưa ra những ý tưởng, phương pháp mới nâng cao chất lượng công việc.

10. Chủ trì xây dựng được các chuyên đề đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về lĩnh vực tuyển dụng và phát triển nhân sự, thực hiện nghiệp vụ đảm đào tạo về chuyên môn tuyển dụng và phát triển nhân sự theo nội dung được phân công; Đánh giá mức độ nắm bắt các nội dung đào tạo đã truyền tải để đề xuất phương án hoàn thiện chương trình đào tạo (nếu có).

11. Tốt nghiêp đại học trở lên chuyên ngành QTNNL, QTKD, Luật, Có chứng chỉ QTNS  đối với ứng viên không đúng chuyên ngành.

12. Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ ( tương đương A2 Khung Châu Âu), chứng chỉ tin  học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

13. Có kĩ năng giao tiếp thuyết trình, đàm phán thuyết phục, Khả năng mở rộng xây dựng các mối quan hệ, làm việc nhóm, lâp kế hoạch. Có kỹ năng dự báo thị trường lao động, quản lý nhóm.

14 . Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhóm.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.