Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Giám Đốc Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn

 • Hà Nội
 • Giám đốc
 • Lương thỏa thuận
 • Ngân hàng, Quản lý điều hành, Bán hàng / Kinh doanh
 • 19/12/2018

Mô Tả Công Việc

1. Hoạch định kế hoạch và chiến lược kinh doanh cho Khối KHDNL:
- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về định hướng, chiến lược kinh doanh của Khối KHDNL trong từng thời kỳ, phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh chung của SHB
- Phát triển và định hướng chiến lược kinh doanh đối với từng nhóm ngành nghề/địa bàn/khách hàng nhằm tăng trưởng thị phần và phát triển bền vững đối với hoạt động kinh doanh Khối KHDNL của SHB  
- Định hướng chiến lược về chính sách khách hàng/sản phẩm đối với phân khúc khách hàng thuộc Khối KHDNL
2. Quản lý tổng thể và trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh của Khối KHDNL:
- Chỉ đạo công tác lập và triển khai kế hoạch kinh doanh cho Khối KHDNL hàng năm/hàng kỳ với việc định hướng thiết lập các chương trình, kế hoạch ngân sách và các yêu cầu tổ chức thực hiện phù hợp. 
- Tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động của Khối KHDNL theo đúng định hướng, chiến lược kinh doanh của SHB trong từng thời kỳ trên cơ sở tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
- Chỉ đạo việc hợp tác với các đơn vị tại Trụ sở chính và các ĐVKD trên toàn hệ thống SHB để phát triển hoạt động kinh doanh của Khối KHDNL
- Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vấn đề và tháo gỡ khó khăn vướng mắc về nhân sự, chuyên môn nghiệp vụ, quy trình/quy chế/chính sách/sản phẩm....nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Khối KHDNL
- Quản trị hoạt động của Khối KHDNL nhằm đảm bảo quy trình vận hành các hoạt động tại Khối tối ưu, hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh
3. Xây dựng, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự KHDNL tại Trụ sở chính và các chi nhánh trên toàn hệ thống
- Phân bổ và tổ chức sắp xếp nguồn lực trong Khối KHDNL; Hoạch định các thay đổi về nhân sự và xây dựng đội ngũ làm việc gắn kết
- Lãnh đạo và đưa ra các giải pháp khích lệ, tạo động lực đối với đội ngũ nhân sự KHDNL để hoàn thành chỉ tiêu đề ra
- Phát triển và quản lý năng lực CBNV Khối KHDNL bằng các chương trình đào tạo và biện pháp quản lý kết quả công việc
- Đưa ra định hướng và chỉ đạo nghiệp vụ đối với cấp dưới, chia sẻ thông tin và hỗ trợ giải quyết vấn đề; 
4. Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc giao.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên (Các chuyên ngành thuộc Khối kinh tế, hoặc chuyên ngành tương đương lĩnh vực nghiệp vụ)
 • Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong hoạt động ngân hàng và quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng
 • Kiến thức chuyên sâu về  hoạt động nghiệp vụ KHDNL của ngân hàng; các sản phẩm dịch vụ  KHDNL; nắm rõ cơ cấu cạnh tranh của thị trường, quy định và thông lệ của thị trường ngân hàng
 • Hiểu biết sâu sắc về cơ sở khách hàng theo phân khúc khách hàng khối KHDNL
 • Hiểu biết cơ bản về tái cấu trúc tổ chức là một lợi thế
 • Chứng chỉ về Quản lý và lãnh đạo
 • Có khả năng xây dựng đề án, lập kế hoạch, biết sử dụng ngôn ngữ phù hợp, nội dung, thể thức đúng quy định và có khả năng trình bày thông tin tổng hợp trong phạm vi các lĩnh vực của đơn vị và lĩnh vực có liên quan
 • Có khả năng thuyết trình, thuyết phục xuất sắc, làm chủ được tình huốngCó khả năng điều hành và tổ chức làm việc nhóm
 • Có năng lực định hướng, tư duy chiến lược
 • Có kỹ năng phân tích và lập kế hoạch
 • Có khả năng điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;
 • Có năng lực xây dựng, phát triển và quản trị lực lượng nhân sự hiệu quả
 • Có khả năng tự đào tạo và đào tạo nhân viên cấp dưới
 • Có kỹ năng ra quyết định kịp thời, giải pháp tối ưu
 • Có kỹ năng xử lý nhanh, gọn, chính xác các vấn đề phát sinh
 • Tiếng Anh: Thành thạo
 • Kinh nghiệm tối thiểu 10 năm, kinh nghiệm quản lý tối thiểu 05 năm.
 • Có khả năng làm việc trong môi trường cường độ cao, 
 • Chấp nhận đi công tác dài ngày

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.