Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Giám Đốc Trung Tâm Quản Trị Chất Lượng & Hiệu Suất Lao Động

 • Hà Nội
 • Giám đốc
 • Lương thỏa thuận
 • Ngân hàng, Nhân sự, Quản lý chất lượng (QA/QC)
 • Ban QTNNL - Khối Quản trị & phát triển nhân sự
 • 11/04/2019

Mô Tả Công Việc

 • Là chức danh cấp Ban/Trung tâm thuộc Khối QT&PTNNL theo tổ chức bộ máy của SHB; đòi hỏi có tầm nhìn dài hạn, am hiểu kiến thức về toàn bộ các lĩnh vực thuộc quản trị nguồn nhân lực, trong đó chuyên sâu về lĩnh vực Đánh giá hiệu quả, hiệu suất lao động, định mức lao động và định biên nhân sự.
 • Giám sát, đôn đốc, quản lí việc thực hiện các hoạt động của Trung tâm Quản trị chất lượng và hiệu suất lao động nhằm đảm bảo tuân thủ định hướng, chiến lược, chính sách chung, quy định, quy trình của SHB.
 • Chủ trì nghiên cứu, đề xuất các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Trung tâm nhằm đảm bảo phù hợp với chiến lược, định hướng chung của toàn ngân hàng SHB và của Khối QT&PTNNL.
 • Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn thuộc các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.
 • Tổ chức xây dựng các quy trình, quy chế để đảm bảo chức năng quản lý trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ quản lý để trình ban hành;
 • Đưa ra định hướng, hướng dẫn thực hiện các công việc trong phạm vi chuyên môn đối với cấp dưới.
 • Đôn đốc, giám sát, kiểm soát cuối cùng đối với kết quả công việc của Trung tâm đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
 • Tham mưu, đề xuất với Ban Lãnh đạo SHB về những vấn đề liên quan đến hoạt động dánh giá, quản trị hiệu suất lao động và định biên, định mức lao động tại SHB.
 • Đại diện Trung tâm tham gia các cuộc họp với Lãnh đạo SHB và đề xuất được các ý kiến quan điểm theo đúng chức trách của Giám đốc Trung tâm đối với các vấn đề thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.
 • Quản lý, đánh giá và đào tạo và phát triển, tạo môi trường phát triển đối với toàn bộ các nhân sự thuộc Trung tâm Quản trị chất lượng và hiệu suất lao động.
 • Thực hiện mọi hoạt động quản lý nghiệp vụ ngành dọc đối với công tác đánh giá, xây dựng định mức, định biên nhân sự trong toàn hệ thống SHB.
 • Tham mưu Giám đốc Khối QT&PTNNL, Ban điều hành trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, quy định và quy trình nghiệp vụ liên quan tới các mảng nghiệp vụ của Trung tâm. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách thuộc chức năng nghiệp vụ của Trung tâm đã ban hành.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ( Các nghiệp vụ Chuyên ngành đúng: Quản trị Nguồn nhân lực; Kinh tế lao động hoặc ngành kinh tế liên quan : Luật; Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Tài chính Ngân hàng)
 •  Chứng chỉ nghiệp vụ QTNS chung (Áp dụng đối với Nhân sự không đúng chuyên ngành).
 • Có chứng chỉ Ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam
 • Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
 • Thời gian giữ ngạch tối thiểu 02 năm tại vị trí Phó Giám đốc hoặc Trưởng phòng nghiệp vụ liên quan
 • Ít nhất 10 năm trong lĩnh vực quản trị nhân lực hoặc nghiệp vụ liên quan, trong đó có ít nhất 3 năm làm việc cho các tổ chức có số lượng nhân sự từ 1.000 người trở lên
 • Có kinh nghiệm quản lý ở cấp Trưởng phòng  từ 5 năm trở lên
 • Độ tuổi : không quá 45 tuổi
 • Kiến thức tổng quan về ngành tài chính ngân hàng
 • Kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân sự, pháp luật lao động, luật bảo hiểm, Luật công đoàn, ILO.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.