Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

TP/PTP Hành chính Quản trị

  • Hà Nam
  • Quản lý
  • Lương thỏa thuận
  • Hành chính / Thư ký, Ngân hàng
  • 05/10/2017

Mô Tả Công Việc

1. Tham mưu, giúp việc GĐ Chi nhánh về mọi hoạt động liên quan đến tổ chức nhân sự, bộ máy hoạt động tại Ngân hàng;
2. Triển khai xây dựng định biên lao động, kế hoạch nhân sự, tuyển dụng lao động, tìm nguồn hồ sơ nhân sự (đặc biệt ứng viên quản lý), đánh giá nhân sự theo thẩm quyền, phạm vi của Chi nhánh.
3. Tham mưu cho GĐCN trong việc bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, điều chuyển, luân chuyển, điều động, quy hoạch nhân sự , đánh giá nhân sự;  khen thưởng, kỷ luật; xét nâng lương/điều chỉnh lương; nghỉ hưu theo chế độ đối với nhân sự tại Chi nhánh theo quy định của SHB và pháp luật.
4. Tham mưu đề xuất choGĐCN trong việc xử lý các quan hệ lao động phát sinh, giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhân sự, tiền lương tại nội bộ chi nhánh theo quy định của PL và của SHB
5. Tổ chức truyền đạt định hướng chiến lược, chính sách nhân sự của SHB đến toàn thể NLĐ;
6. Tham gia xây dựng  môi trường làm việc, văn hóa tổ chức, các giá trị của SHB nhất quán trong toàn hệ thống và theo các quy định của SHB;
7.  Phối hợp thường xuyên với các trưởng đơn vị tại CN tổ chức hoạt động phong trào nhằm gắn kết đội ngũ, nắm bắt tư tưởng, nhu cầu, thái độ công tác của CBNV.
8. Tham gia hỗ trợ công tác tuyển dụng tại địa bàn CN;
9. Trên cơ sở kế hoạch mua sắm của từng phòng, ban trực thuộc và kế hoạch hoạt động của Chi nhánh, tham mưu cho GĐCN trong việc lập kế hoạch mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh hàng năm.
10. Đầu mối quản lý công tác tiếp khách và liên hệ với các cơ quan chức năng trên địa bàn
11. Tham mưu và thực hiện việc lập KH và tổ chức thực hiện công tác phát triển mạng lưới theo quy định và chỉ tiêu do GĐCN phân giao
12. Quản lý tiêu hao nhiêu liệu, sữa chữa, bảo trì xe đảm bảo hợp lý, tiết kiệm trong định mức được phê duyệt từng thời kỳ.
13. Chịu trách nhiệm phân công công việc, kiểm soát công việc phòng HCQT theo chức năng đã phê duyệt

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm lĩnh vực tổ chức nhân sự - hành chính
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp Phó phòng trở lên
- Có khả năng đóng góp ý kiến, đề xuất sửa đổi quy chế, quy trình, các chính sách thuộc TCNS-Hành chính

- Ứng viên người địa phương, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, xu thế phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng tại địa phương, có khả năng duy trì và mở rộng mối quan hệ cho ngân hàng.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.