Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Trưởng phòng Phát triển tổ chức và bộ máy

  • Hà Nội
  • Quản lý
  • Lương thỏa thuận
  • Nhân sự, Ngân hàng
  • 1
  • Không giới hạn

Mô Tả Công Việc

Là chức danh thực hiện quản lý, hoạch định chính sách, định hướng và thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ phát triển thuộc mảng nghiệp vụ thiết kế bộ máy tổ chức, xây dựng chức năng nhiệm vụ, xây dựng định biện

Chức trách: 

1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban đối với các công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức bộ máy.

2. Tham mưu cho Giám đốc Ban trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, quy định và quy trình nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ thiết kế bộ máy tổ chức, xây dựng chức năng nhiệm vụ, xây dựng định biên.

Yêu Cầu Công Việc

1. Tổ chức xây dựng quy định, quy trình, quy chế và cơ chế, chính sách trong công tác thiết kế bộ máy tổ chức, xây dựng chức năng nhiệm vụ, xây dựng định biên.

2. Quản lý công viêc: Hướng dẫn triển khai, giám sát/ kiểm sóat việc triển khai, đánh giá hiệu quả các chính sách liên quan đến thiết kế bộ máy tổ chức, xây dựng chức năng nhiệm vụ, xây dựng định biên; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban/ Khối về kết quả công việc của phòng.

3. Tham mưu góp ý cho lãnh đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế bộ máy tổ chức, xây dựng chức năng nhiệm vụ, xây dựng định biên; đại diện phòng tham gia các cuộc họp với lãnh đạo Ban/ Khối nêu ý kiến, quan điểm về các vấn đề trong phạm vi công việc của phòng; Đầu mối phối hợp, làm việc với các đơn vị liên quan đến nghiệp vụ thuộc Phòng.

4. Quản lý nhân sự tại phòng: Quản lý, giám sát, đào tạo, đánh giá nhân sự thuộc phòng quản lý, chịu trách nhiệm hiệu quả sử dụng nhân sự của phòng.

5. Tổ chức triển khai việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng và giám sát, đôn đốc, quản lý việc thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ định hướng, chiến lược, chính sách chung, quy định, quy trình của SHB.

6. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn thuộc lĩnh vực được phân công của Ban nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng chuyên môn nghiệp vụ quản lý và phù hợp với chiến lược, định hướng chung của toàn ngân hàng SHB và của Khối QT & PTNNL.

7. Tốt nghiệp đại học  trở lên chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Luật, Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh. Ưu tiên  ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành QTNNL, kinh tế lao động.

Có chứng chỉ QTNS đối với nhân sự không đúng chuyên ngành.

8. Có kinh nghiệm 03 năm làm quản lý từ cấp phó phụ trách phòng trở lên tại tổ chức có số lượng nhân sự từ 500 người trở lên.

9. Có chứng chỉ Ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam ( tương đương A2 khung Châu Âu). Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

10.Có kiến thức tổng quan về ngành ngân hàng; hiểu biết chuyên sâu về công tác nhân sự; có kiến thức về luật lao động, xã hội, thị trường lao động.

11. Có kỹ năng tổng hợp, báo cáo, đánh giá, giải quyết. Kỹ năng thuyết trình quản lý nhóm cấp độ 4.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.