Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Trưởng phòng Nghiên cứu & Xây dựng Chính sách Nhân sự

 • Hà Nội
 • Quản lý
 • Lương thỏa thuận
 • Ngân hàng, Nhân sự
 • Ban QTNNL - Khối Quản trị & phát triển nhân sự
 • 14/06/2019

Mô Tả Công Việc

 • Là chức danh quản lý cấp Phòng, có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Ban thực hiện nhiệm vụ quản lý, hoạch định chính sách, định hướng và thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc mảng nghiên cứu và xây dựng các chính sách nhân sự liên quan đến lương, thưởng, đãi ngộ, chính sách thu hút và tuyển dụng nhân tài, chính sách quản trị nhân tài, chính sách quan hệ lao động, chính sách quản trị hệ thống thông tin nhân sự,...
 • Chức trách: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban đối với các công việc của Phòng nghiên cứu và xây dựng chính sách nhân sự.
 • Chủ trì tổ chức xây dựng, cập nhật/điều chỉnh quy định, quy trình, quy chế và các cơ chế, chính sách trong công tác quản lý tiền lương/chế độ đãi ngộ tại SHB, chính sách thu hút và tuyển dụng nhân tài, chính sách quản trị nhân tài, chính sách quan hệ lao động, chính sách quản trị hệ thống thông tin nhân sự,...
 • Quản lý công việc: Hướng dẫn triển khai, giám sát/ kiểm soát việc triển khai, đánh giá hiệu quả các chính sách nhân sự tại SHB; chịu trách nhiệm trước giám đốc Ban/ Khối về kết quả công việc của phòng.
 • Tham mưu góp ý cho lãnh đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng của phòng; đại diện phòng tham gia các cuộc họp với lãnh đạo Ban/ Khối nêu ý kiến, quan điểm  về các vấn đề  trong phạm vi công việc của phòng; Đầu mối phối hợp, làm việc với các đơn vị liên quan đến nghiệp vụ thuộc Phòng.
 • Quản lý nhân sự tại phòng: Quản lý, giám sát, đào tạo, đánh giá nhân sự thuộc phòng quản lý; chịu trách nhiệm hiệu quả sử dụng nhân sự của phòng
 • Tổ chức triển khai việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng và giám sát, đôn đốc, quản lý việc thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ định hướng, chiến lược, chính sách chung, quy định, quy trình của SHB.
 • Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn thuộc lĩnh vực được phân công của Ban nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng chuyên môn nghiệp vụ quản lý và phù hợp với chiến lược, định hướng chung của toàn ngân hàng SHB và của Khối QT&PTNNL.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ( Các nghiệp vụ Chuyên ngành đúng: Quản trị Nguồn nhân lực; Kinh tế lao động hoặc ngành kinh tế liên quan : Tài chính Ngân hàng, Luật, Kế toán, Tài chính, Bảo hiểm)
 •  Chứng chỉ nghiệp vụ QTNS chung (Áp dụng đối với Nhân sự không đúng chuyên ngành).
 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày
 • Có chứng chỉ Ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam
 • Có kỹ năng xử lý nhanh, gọn, chính xác các vấn đề phát sinh
 • Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
 •  Kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự: Tối thiểu 08 năm
 • Có kinh nghiệm 05 năm làm quản lý từ cấp phó phòng trở lên tại tổ chức có số lượng nhân sự từ 500 người trở
 •  Kiến thức tổng quan về ngành ngân hàng
 •  Kiến thức chuyên sâu về công tác nhân sự, quản trị nhân sự
 •  Độ tuổi không quá 40

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.