Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Trưởng phòng nhân sự tổng hợp

  • Hà Nội
  • Quản lý
  • Lương thỏa thuận
  • Nhân sự, Ngân hàng
  • Ban QTNNL - Khối Quản trị & phát triển nhân sự
  • 1
  • 16/07/2018

Mô Tả Công Việc

1. Tổ chức xây dựng quy định, quy trình, quy chế và các cơ chế, chính sách trong công tác quan hệ lao động, quản trị hệ thống thông tin, đánh giá hiệu quả công việc tại SHB.

2. Quản lý công việc: Hướng dẫn triển khai, giám sát/ kiểm soát triển khai, đánh giá hiệu quả các chính sách quan hệ lao động, quản trị hệ thống thông tin, đánh giá nhân sự tại SHB; chịu trách nhiệm trước giám đốc Ban/ Khối về kết quả công việc của phòng.

3. Tham mưu  góp ý cho lãnh đạo giải quyết các vấn  đề liên quan đến quan hệ lao động, đánh giá, quản trị thông tin tại SHB, đại diện phòng tham gia các cuộc họp lãnh đạo Ban/ Khối nêu lên ý kiến, quan điểm về các vấn đề trong phạm vi công việc của phòng; Đầu mối phối hợp, làm việc với các đơn vị liên quan đến nghiệp vụ thuộc Phòng.

4. Quản lý nhân sự tại phòng: Quản lý, giám sát, đào tạo, đánh giá nhân sự thuộc phòng quản lý; chịu trách nhiệm hiệu quả sử dụng nhân sự của phòng.

5. Tổ chức triển khai việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng giám sát và đôn đốc, quản lý việc thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ định hướng, chiến lược, chính sách chung, quy định, quy trình của SHB.

6. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn thuộc lĩnh vực được phân công của Ban nhằm đảm bảo tực hiện các chức năng chuyên môn nghiệp vụ quản lý và phù hợp với chiến lược, định hướng chung của toàn ngân hàng SHB và khối QT&PTNNL

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: tài chính ngân hàng, Kế toán, Tài chính, bảo hiểm, CNTT;ưu tiên chuyên ngành: QTNNL, Tổ chức nhân sự, Luật.

2. Có chứng chỉ nghiệp vụ QTNS ( đối với Nhân sự không đúng chuyên ngành ) Ưu tiên nhân sự có chứng chỉ SHRI của USA.

3. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

4. Có kinh nghiệm 05 năm  làm quản lý từ cấp phó phòng trở lên tại tổ chức có số lượng nhân sự từ 500 người trở lên.

5. Ưu tiên ứng viên có tuổi đời không quá 40 tuổi.

6. Có kiến thức tổng quan về tài chính ngân hàng, có kiến thức chuyên sâu về nhân sự; luật lao động. Kiến thức về thị trường lao động và đối thủ cạnh tranh.

7. Kỹ năng giao tiếp; thuyết trình;  tổng hợp, báo cáo; phân tích và xử lý vấn đề; quản lý nhóm.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.