Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Trưởng phòng tuyển dụng và phát triển nhân sự

  • Hà Nội
  • Quản lý
  • Lương thỏa thuận
  • Nhân sự, Ngân hàng
  • 1
  • Không giới hạn

Mô Tả Công Việc

1. Kiến thức tổng quan về các nghiệp vụ liên quan và mối quan hệ giữa các nghiệp vụ trong công tác Tuyển dụng và phát tiển nhân sự; có kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ ở mảng nghiệp vụ phụ trách chính; có hiểu biết rộng về mối quan hệ giữa các lĩnh vực trong công tác nhân sự.

2. Quản lý hệ thống/ xây dựng, lập kế hoạch/ triển khai thực hiện/ giám sát thực hiện các mục tiêu/ công việc Tuyển dụng và phát triển nhân sự tại SHB.

3. Có tầm nhìn về các lĩnh vực trong phạm vi công việc của phòng theo định hướng chiến lược chung của toàn ngân hàng.

4. Có kỹ năng quản lý/ phân tích/ tổng hợp/ đánh giá công việc của phòng và đánh giá nhân sự.

Yêu Cầu Công Việc

1. Lập kế hoạch: xác định mục tiêu/ Lập kế hoạch ngắn, trung, dài hạn các công việc của phòng đảm bảo thực hiện các chức năng chuyên môn nghiệp vụ quản lý.

2. Quản lý hệ thông: Phân tích, nghiêm cứu, đề xuất xây dựng quy định, quy trình, quy chế và các cơ chế, chính sách trong công tác tuyển dụng và phát triển nhân sự tại SHB.

3. Quản lý công viêc: Hướng dẫn triển khai, giám sát/ kiểm soát triển khai, đánh giá hiệu quả các chính sách tuyển dụng và phát triển nhân sự tại SHB; chịu trách nhiệm trước giám đốc Ban/ Khối về kết quả công việc của phòng.

4. Tham mưu góp ý: Tham mưu cho lãnh đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến tuyển dụng và phát triển nhân sự tại SHB; đại diện phòng tham gia các cuộc họp với lãnh đạo Ban/ Khối nêu ý kiến, quan điểm về các vấn đề trong phạm vi công việc của phòng.

5 Quản lý nhân sự tại phòng: Quản lý, giám sát, đào tạo, đánh giá nhân sự thuộc phòng quản lý, chịu trách nhiệm hiệu quả sử dụng nhân sự của phòng.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.