Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Trưởng phòng KHCN tại ĐVKD Ho Chi Minh 14/08/2017
2 Chuyên viên Quản trị Phần mềm Ứng dụng (Quản trị & vận hành hệ thống Ngân hàng điện tử) Ha Noi 10/08/2017
3 Chuyên viên Quản trị Phần mềm Ứng dụng (Quản trị & vận hành hệ thống Corebank) Ha Noi 10/08/2017
4 Thư ký chính - Văn phòng HĐQT Ha Noi 10/08/2017
5 Chuyên viên Hỗ trợ mạng, Phần cứng và Tin học văn phòng - Trung tâm Hỗ trợ SHB Ha Noi 10/08/2017
6 Trưởng Phòng Hỗ trợ tín dụng - Chi nhánh SHB (trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ tín dụng Hội sở chính) Tay Ninh 10/08/2017
7 Biên tập viên bản tin SHB News, Ban biên tập SHB news Ha Noi 04/07/2017
8 Chuyên viên Nghiên cứu và phát triển sản phẩm KHDN vừa và nhỏ Ha Noi 09/06/2017
9 Chuyên viên Công nghệ thông tin Ha Tinh
Hung Yen
10/08/2017
10 Chuyên viên Chính sách tín dụng Ha Noi 10/08/2017
11 Chuyên viên Quản lý tài chính Ha Noi 09/08/2017
12 Chuyên viên thông tin quản trị Ha Noi 02/08/2017
13 Chuyên viên Quản lý Kế hoạch Ha Noi 02/08/2017
14 Trưởng phòng Kế toán Tay Ninh 01/08/2017
15 Chuyên viên Phát triển kinh doanh - TT Kiều hối Ho Chi Minh 28/07/2017
16 Chuyên viên Quản lý và Phát triển đối tác Ha Noi 28/07/2017
17 Chuyên viên Sản phẩm và Nghiệp vụ NHĐT - TT E-Banking Ha Noi 21/07/2017
18 Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Tín dụng Khách hàng cá nhân Ha Noi 21/07/2017
19 Chuyên viên Phát triển ứng dụng - TT Phát triển - Khối CNTT Ha Noi 21/07/2017
20 Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm ứng dụng - Khối CNTT HO Ha Noi 21/07/2017
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.