Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên Thẩm định tín dụng Gia Lai 23/06/2017
2 Chuyên viên Nghiên cứu và phát triển sản phẩm KHDN vừa và nhỏ Ha Noi 09/06/2017
3 Trưởng phòng KHDN Ba Ria - Vung Tau 02/06/2017
4 Chuyên viên Phát triển ứng dụng - TT Phát triển - Khối CNTT Ha Noi 11/05/2017
5 Thư ký chính - Văn phòng HĐQT Ha Noi 23/06/2017
6 Chuyên viên Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm KHDN lớn Ha Noi 19/05/2017
7 Chuyên viên Kiểm tra Chứng từ Ha Noi 23/06/2017
8 Chuyên viên Xử lý nghiệp vụ Ha Noi 23/06/2017
9 Thư ký hành chính - Văn phòng HĐQT Ha Noi 23/06/2017
10 Chuyên viên Phát triển dự án Ha Noi 10/04/2017
11 Chuyên viên Quản lý và phát triển KHDN lớn Ha Noi 23/06/2017
12 Chuyên viên Thanh toán Quốc tế tại Đơn vị Kinh doanh Ho Chi Minh
Dong Thap
23/06/2017
13 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng làm việc tại Đơn vị kinh doanh (Trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ tín dụng Hội sở chính) Ha Noi
Ho Chi Minh
Ninh Binh
Quang Ninh
Nghe An
...
23/06/2017
14 Trưởng phòng/ Phó Phòng Phòng Thẩm định Dong Thap 23/06/2017
15 Chuyên viên Hỗ trợ - Ban Kiểm soát Hỗ trợ Nguồn vốn & Đầu tư Ha Noi 21/06/2017
16 Chuyên viên Hợp tác quốc tế - Ban Hợp tác Quốc tế SHB Ha Noi 21/06/2017
17 Chuyên viên cấp 2 - Phòng phát triển Dịch vụ khách hàng - TT QL DVKH Ha Noi 16/06/2017
18 Chuyên viên thẩm định tài sản Ha Noi
Lao Cai
Lang Son
Tuyen Quang
Hai Phong
...
16/06/2017
19 Kiểm toán viên (giám sát nghiệp vụ tín dụng) - Khối KTNB Ha Noi 16/06/2017
20 Kiểm toán viên (rà soát và giám sát công tác chấn chỉnh sau Kiểm toán và Thanh tra NHNN) - Khối KTNB Ha Noi 16/06/2017
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.